plus size boho wedding dresses

Made to order
Customized wedding gown & entourage plus size boho wedding dresses
Debut & birthday dress
Ballgown & cocktail dress

made to order gowns for all occasion ₱1Dasmariñas, Cavite

Made to order
Customized wedding gown & entourage
Debut & birthday dress
Ballgown & cocktail dress

+7